nieuws van de dorpsondersteuner

nieuws van de dorpsondersteuner

Het is midden april terwijl ik dit schrijf. We weten eigenlijk nog niet wat de maand mei ons gaat brengen.Activiteiten in grotere groepen mogen in ieder geval nog, misschien kunnen we wat meer naar buiten, wie weet.  

Afgelopen periode was het voor ons allen anders dan anders, het was wennen om elkaar niet te kunnen ontmoeten. Ik hoorde dit veel terug. Het gemis aan de ontmoetingen tijdens de activiteiten in de Hofstek, Rietstek, sporthal/velden of parochiehuis, het was er allemaal niet. 

Toch hebben we geprobeerd om met elkaar in contact te blijven, om elkaar tot steun te zijn. Zo hangt er een spandoek met de tekst; Samen staan we Sterk, midden in het dorp. Ook meldde dorpsgenoten zich om de helpende hand te kunnen bieden en enkele dorpsgenoten vroegen om hulp. Er zijn bloemen uitgedeeld en op woensdagen soep, kaartjes geschreven en extra telefoontjes gepleegd. Heel veel gaat online, de school doet het geweldig goed met haar lesprogramma’s Allemaal om elkaar te blijven steunen in deze bijzondere tijd.  

Waar steun nodig is wil ik blijven proberen dit ook te organiseren. Vraag gerust mij om mee te denken.  

Ook is het mooi dat er ondanks de maatregelingen waar we nu rekening mee moeten houden toch gedacht wordt aan nieuwe hartverwarmende initiatieven die bijdragen aan Samen staan we Sterk. Heb je een idee deel het, samen kunnen we er iets van maken. 

Janny Stevens, Dorpsondersteuner Riethoven  
06-55225856  /  dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com.