Nieuws van de dorpsondersteuner

Nieuws van de dorpsondersteuner

De zomermaanden staan voor de deur. Gelukkig ook een tijd waarin we weer mogen samenkomen, er op uit in de natuur kunnen of wat dan ook, zolang we rekening houden met de geldende richtlijnen ter voorkoming van corona zijn er mogelijkheden. 

Ook in het dorp herpakken verenigingen hun activiteiten weer. Zijn alle basisschool kinderen weer samen op school voor de laatste schoolweken en is de Riethovense sportweek voor de kinderen al gepland. Ook de Dagbesteding komt weer bij elkaar in de Rietstek en de vrijwilligers van de Bezoekgroep kunnen ook weer op bezoek. 

In maart, toen net de corona maatregelingen gingen gelden wisten we nog niet wat er op ons af zou komen. In het dorp hebben we getracht met verschillende partners om zo goed mogelijk oog te kunnen blijven houden voor iedereen in het dorp, om te helpen waar het nodig was en betrokkenheid te tonen door kleine attenties uit te delen aan bepaalde groepen en vrijwilligers specifiek. 

Ook bij mij boden mensen zich aan om een helpende hand te kunnen bieden waar nodig. Veel inwoners konden rekenen op steun van familie, vrienden of buurt. Een enkeling heb ik in contact gebracht met een vrijwilliger die voor de boodschappen ging zorgen. Ik wil alle inwoners die mij een berichtje hadden gestuurd hartelijk danken voor hun betrokkenheid en aanbod. 

Waar nu vooral naar uitgekeken wordt, is elkaar weer kunnen ontmoeten bij de vele activiteiten die er voor de corona in het dorp plaatsvonden. 

Samen met anderen in het dorp maken we weer nieuwe plannen voor het najaar en ook vertrouwde activiteiten starten langzaamaan weer op. 

Janny Stevens, Dorpsondersteuner Riethoven 
06-55225856 / dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com.