Nieuws van de Dorpsondersteuner

Nieuws van de Dorpsondersteuner

Een jaar in de ban van het corona doet veel met ons. 
Een jaar is lang. We ervaren allemaal de gevolgen van Covid-19 op ons leven. Voor iedereen is de impact hiervan anders en wordt het ook verschillend beleefd. Voor de een gaat het leven toch min of meer op dezelfde manier door, natuurlijk zijn er ongemakkelijke dingen maar men voelt de impact minder, terwijl voor een ander de situatie als het ware niet meer vol te houden is. 

De aanhoudende beperkingen en daaruit voortkomende gevolgen kunnen een dusdanige invloed hebben op iemands leven dat het begrijpelijk is dat er behoefte is aan hulp. Gelukkig erkent de overheid de gevolgen van het corona op de samenleving als geheel maar vooral ook op ieders individuele leven. Ondanks dat de overheid en ook de gemeente burgers informeert over regelingen en uitnodigt om gebruik te maken van de mogelijkheden tot hulp is dit niet altijd gemakkelijk om te doen. 

Toch kunnen de gevolgen van een jaar lang corona groot zijn, zo groot dat je dit niet meer alleen kunt opvangen. Om die reden vraag ik je om contact op te nemen en je ervaringen of vragen te delen zodat we samen kunnen kijken welke mogelijkheden er aan ondersteuning of hulp zijn. 

Het mag gewoon. Bellen, Whatsapp of mailen, altijd goed. 

Janny Stevens, Dorpsondersteuner. 
06-55225658 / dorpsondersteuner@meerriethoven.nl