Nieuws van de Dorpsondersteuner

Nieuws van de Dorpsondersteuner

Soms helpt een steuntje in de rug. 

In de jaren dat ik nu dorpsondersteuner ben heb ik ontdekt dat er verschillende regelingen en fondsen zijn die inwoners  in een moeilijke financiële situatie kunnen ondersteunen. Deze lokale regelingen en fondsen zijn er omdat  gemeente Bergeijk vindt dat iedereen zoveel als mogelijk mee moet kunnen meedoen en zeker kinderen. 

Het lastige is dat verkeren in een financieel moeilijke situatie, om welke reden dan ook, vaak zorgt voor gevoelens van schaamte waardoor het vragen om ondersteuning vaak zolang mogelijk wordt uitgesteld. De specifieke instanties en de fondsen willen juist graag in contact komen met inwoners in zo’n situatie om dat steuntje in de rug te kunnen bieden.  De fondsen zijn lokale fondsen onder andere de Algemene Hulpdienst Bergeijk, Diakoniefonds, Nieuwe Levenskracht en Welzijnsfonds de Kempen.   

Organisatie Wél!zijn de Kempen heeft de dienst vrijwillige thuisadministratie.  Zij ondersteunen inwoners die een vraag hebben op administratief vlak of bijvoorbeeld een beter overzicht willen hebben op hun financiën.  De ondersteuning wordt geboden door getrainde vrijwilligers die ook veel kennis hebben van regelingen voor mensen met een minimaal besteedbaar inkomen.  Het is een laagdrempelige manier van ondersteuning krijgen en met de informatie over uw financiële situatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan.  

Hiernaast zijn er dus ook fondsen die middelen beschikbaar hebben om mensen op verschillende manieren dat steuntje in de rug te bieden waardoor er een prettigere leefsituatie ontstaat. Ik hoor echter  van de genoemde fondsen vaak terug dat zij graag meer inwoners zouden willen bereiken.  Het zou helpen als mensen die dat extra’s kunnen gebruiken durven te vragen.  

U mag mij bellen als u denkt dat een steuntje in de rug u of uw gezin zou helpen.  Aan mij hoeft u dan zeker niet alles te vertellen over uw financiële situatie. Ik kan u in contact brengen met de juiste contactpersonen van deze diensten en fondsen.  

Een andere zeer belangrijke stichting is Leergeld de Kempen, speciaal gericht op ouders met kinderen waar de financiële situatie een belemmering is voor de kinderen om volledig mee te kunnen doen aan school en de activiteiten op en rondom school.   

Ik hoop dat u niet langer het vragen om ondersteuning voor u uitschuift en gaat bellen of mailen. 

Dorpsondersteuner Riethoven
Janny Stevens, 06-55225856, dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com.