Nieuws van de Heemkundegroep

Nieuws van de Heemkundegroep

Na de onthulling van het oorlogsmonument en de uitgave van het bijbehorende boek is het stil geworden rond de heemkundegroep. Niet dat we geen plannen hebben, maar ook wij worden in onze activiteiten zeer beperkt door de coronacrisis. Maar we hebben niet stil gezeten en werken aan een boeiend project voor Riethoven. 

Het plan is om een drietal boeken te publiceren over de geschiedenis van Riethoven in het begin van vorige eeuw. Het eerste boek gaat over huizen en bewoners in het centrum, het tweede over huizen en bewoners van Boshoven, Voort, Eind en Heiereind, en het derde boek over huizen en bewoners van Broekhoven, Hobbel en Walik. 

Naast informatie over de panden en haar bewoners, komen er ook een aantal algemene onderwerpen aan de orde zoals namen en bijnamen, de grote brand in 1919, kindersterfte en nog veel meer. 

Om u als potentiele lezer al vast wat warm te maken voor deze nieuwe boeken zullen we in de Houwmouw periodiek een aantal onderwerpen aansnijden om u alvast een indruk te geven van wat er aan komt. 

Omdat dit jaar het gebouw van de basisschool 100 jaar bestaat beginnen we onze reeks artikelen met een stukje geschiedenis van de school in Riethoven. Bijgaand een artikel over de eerste lagere school aan de Molenstraat. De informatie over de scholen staat deels ook beschreven in het Rijthovens Schoolboek. We geven hier wat extra informatie en beschrijven ook hoe het de gebouwen vergaan is nadat de schoolfunctie werd opgeheven. Alvast veel plezier gewenst bij het lezen. 

We staan open voor en zien uit naar uw suggesties, verhalen en foto’s. We werken op dit moment ook aan het opzetten van een eigen website. Daarmee willen we direct inzicht geven in onze activiteiten en is het ook mogelijk direct uw informatie met ons te delen. Tot die tijd moeten we nog even via email communiceren. 

U kunt ons bereiken via een van de volgende email-adressen: 

• Christ: christ.van.eijck@hetnet.nl 

• Theo: theo.kuijpers@chello.nl 

• Sjaan: info@ac-smits.nl 

Heemkundegroep ‘Van Rijthoven toen tot Riethoven nu’