Nu ook een AED bij Sporthal “De Kemphaan”

Nu ook een AED bij Sporthal “De Kemphaan”

Zoals de meesten van jullie ondertussen weten is er onder de vlag van de Kernraad een AED-werkgroep in ons dorp opgericht om geheel Riethoven, zowel het buitengebied als de bebouwde kom, te voorzien van AED’s, zodat bij een hartstilstand er altijd een binnen 6 minuten aanwezig kan zijn. 

Tot voor kort waren in Riethoven drie AED’s dag en nacht beschikbaar: één hangt in de Droogloop tussen de Rietstek en de Hofstek, één bij de familie Van Doorn op de Hobbel en één bij de Riethovense Voetbalvereniging op Sportpark Den Droevendaal. 

Nadat de Voetbalvereniging Riethoven besloten had om in het kader van dit project een nieuwe AED aan te schaffen, heeft de familie Govers, beheerders van Sporthal de Kemphaan, besloten ook hun bijdrage te leveren aan het reanimatienetwerk door ook een AED en bijbehorende buitenkast aan te schaffen. 

De voorzitter van de Kernraad, Wil van Gerwen bedankt de beheerster van Sporthal “De Kemphaan”, Vivian Govers, voor de bijdrage aan het Riethovense reanimatienetwerk

Doordat de AED buiten geplaatst is kunnen zowel de bezoekers van de sporthal als ook de omwonenden hiervan 24/7 gebruik maken. Deze AED-installatie is afgelopen maand geplaatst met de vrijwillige inzet vade firma ET&S.

Sporthal “De Kemphaan” en ET&S bedankt namens de AED-werkgroep Riethoven. 

In de komende maanden zullen er in totaal 16 AED’s het dorp komen te hangen zodat geheel Riethoven valt binnen een 6 minutenzone. Wij willen iedereen danken voor hun gulle bijdrage.

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om bij te dragen aan de realisatie van een dekkend reanimatienetwerk in Riethoven, dan kunt u alsnog een bedrag overmaken naar NL 40 RABO 0157 7127 02 t.n.v. Stichting Kernraad Riethoven onder vermelding van ‘Bijdrage AED-netwerk’.

U kunt uw bijdrage ook leveren door een reanimatiecursus te volgen en u bij HartslagNu aan te melden als Burgerhulpverlener. U kunt u nog steeds inschrijven voor de cursus in de Hofstek op 11 en 18 mei en voor de herhalingscursus op 25 mei (via e-mail: reanimatieaed@upcmail.nl of tel.: 0497-573751). Mochten deze data u niet schikken, dan is het verzoek om u toch aan te melden; bij voldoende belangstelling worden extra cursussen georganiseerd.

De AED-werkgroep Riethoven.