Onze dorpsondersteuner Janny Stevens stopt per 1 januari a.s.

Onze dorpsondersteuner Janny Stevens stopt per 1 januari a.s.

Helaas stopt Janny op 1 januari als dorpsondersteuner. Zij heeft zich vanaf maart 2015, bijna 7 jaar lang met hart en ziel ingezet als dorpsondersteuner van Riethoven.   

Met plezier en toewijding heb ik invulling gegeven aan het werk van de dorpsondersteuner. Veel verschillende dingen heb ik mogen doen, steeds met een belangrijke focus om daadwerkelijk op de juiste momenten het luisterend oor te bieden of de passende beweging in gang te zetten. Dit heeft tot vele mooie momenten en activiteiten geleidt die ik koester. Nu is het voor mijzelf goed geweest”.  

Janny heeft aangegeven dat zij haar aandacht op nieuwe uitdagingen wil gaan richten en daarvoor ruimte wil vrij maken. Wij, Meer Riethoven, hebben begrip en respect voor haar besluit, maar betreuren het ook dat we daarmee afscheid moeten nemen van een bevlogen en gewaardeerd Riethovenaar die in die rol de afgelopen jaren heel veel voor ons dorp heeft betekend.   

In de periode 2014-2019 heeft Janny deelgenomen aan de werkgroep Zorg in eigen Dorp. Hier werd o.a. de wens voor een dorpsondersteuner in Riethoven uitgesproken en verder uitgewerkt.  De vacature werd bekendgemaakt en na een sollicitatieprocedure werd  Janny benoemd. Zij is in maart 2015 gestart als dorpsondersteuner in Riethoven.  

Janny kan samen met ons en het dorp terugkijken op een mooie en fascinerende periode waarin zij veel uitdagingen is aangegaan en de “dorpsondersteuning” verder heeft ontwikkeld. Ze was een vertrouwd gezicht en aanspreekpunt voor de bewoners en organisaties van Riethoven. En dan ook nog eens met een inzet die veel groter was dan “8 uur” per week die eigenlijk voor deze functie als dorpsondersteuner staat.  

Janny heeft een grote en cruciale rol vervuld bij het tot stand komen van een aantal gewaardeerde activiteiten die voor Riethoven vandaag de dag onmisbaar zijn geworden. Denk bijvoorbeeld aan de Dagbesteding Meer Riethoven, de Bezoekgroep, de Tour door ons schon dorp, Fietsmaatjes Riethoven, maar vooral ook de aandacht en zorg voor veel individuele  Riethovenaren die behoefte hadden aan ondersteuning. Zeker ook in de heftige Coronatijd die we, helaas, nog niet helemaal achter de rug hebben 

Dat de dorpsondersteuner in een behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat die in steeds meer dorpen en wijken in Nederland wordt aangesteld. Net als dat in alle kernen van Bergeijk is gebeurd. De gemeenteraad van Bergeijk heeft onlangs nog eens bekrachtigd welke waarde zij hechten aan een dorpsondersteuner in elke kern en aan de cruciale rol die zij vervullen op het terrein van zorg en welzijn. Ze hebben de inzet van de dorpsondersteuner voor de komende jaren financieel geborgd.  

We hebben nu als dorp de uitdaging om een nieuwe dorpsondersteuner te vinden en dat gaan we samen met andere Riethovense partijen en onze partners zorgvuldig doen.  

Janny bedankt voor je inzet, bevlogenheid, samenwerking en vele werk dat je hebt verzet. Heel veel succes met de nieuwe uitdagingen die zeker op je pad komen

Wij zullen op een passende manier en in overleg met Janny haar afscheid vormgeven. Daarover wordt u later geïnformeerd. 

Het bestuur van Meer Riethoven.