Opbrengst AED-donatieactie: € 23.549,23!

Opbrengst AED-donatieactie: € 23.549,23!

De Kernraad Riethoven heeft in juli nog een aanzienlijk bedrag mogen ontvangen als bijdrage voor de aanschaf en plaatsing van AED-instal-laties voor het Riethovense reanimatienetwerk. De donatieactie is dus nog niet afgesloten, maar toch willen we nu graag de balans opmaken.

Het resultaat heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. We hebben weliswaar in een zeer optimistische bui een begroting gemaakt die uitging van € 20.000, nooit hadden we verwacht dat we na één actie al over dat bedrag, en zelfs meer, zouden beschikken.

We zijn begonnen met deelname aan de actie ClubSupport van Rabobank de Kempen; de stemmen van Riethovense leden van deze bank leverden € 460,11 op. Daarna plaatsten de voetbalclub VV Riethoven en Sporthal de Kemphaan beide een AED-installatie, een voorbeeld dat later gevolgd werd door Camping de Volmolen en Energiecentrum de Volmolen samen, in totaal voor een bedrag van € 4.590. Deze AED’s werden, zonder kosten in rekening te brengen, geïnstalleerd door de firma Elektro Theuws, een bedrijf met een Riethovense directie.

De Riethovense Ondernemers Vereniging, het Riethovense bedrijf Inno-Tec en de Projectorganisatie N69 (Boskalis en Provincie Noord-Brabant) doneerden samen € 4.780. Omdat ze het zo’n uniek project vonden, door en voor Riethovenaren, ontvingen we van het Coöperatiefonds van Rabobank de Kempen zelfs € 5.000.

De ongeveer dertig ambassadeurs, die één of meerdere avonden opgeofferd hebben om in hun buurt huis aan huis een folder af te geven met het verzoek om een bijdrage over te maken, hebben eer van hun werk: de inwoners van Riethoven doneerden samen maar liefst € 8.719,12. De folder werd gratis gedrukt door Drukkerij Snep.

Bij de begroting zijn we uitgegaan van het uitbreiden van het Riethovense reanimatie-netwerk tot in totaal twaalf continu beschikbare AED-installaties, een aantal dat minimaal nodig is om een enigszins dekkend netwerk in Riethoven te hebben. Aangezien er oorspronkelijk slechts twee AED’s aanwezig waren, moesten daarvoor dus tien extra AED-installaties worden aangekocht en geplaatst. De kosten werden aan de hand van een aantal offertes geschat op € 2.000 per AED-installatie.

Gelukkig kunnen we gebruik maken van de BuurtAED-actie van de Hartstichting in samenwerking met Philips. Daardoor kunnen we de AED-installaties aankopen voor slechts € 1.530 per stuk, inclusief een vijfjarig onderhoudscontract.
In totaal worden nu vijftien extra AED-installaties geplaatst, die alle worden aangemeld bij het landelijk netwerk van HartslagNu en altijd beschikbaar zijn voor Burgerhulpverleners.

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat we momenteel volop bezig zijn de AED-installaties te plaatsen. We hopen medio september de laatste te plaatsen en aan te melden bij het landelijke reanimatie-netwerk. Dan kan voor elke inwoner als het nodig is binnen 6 minuten een Burgerhulpverlener met een AED aanwezig zijn om te reanimeren.

We willen langs deze weg nogmaals iedereen bedanken, die een bijdrage geleverd heeft aan de donatieactie voor het AED-netwerk: de bedrijven, de verenigingen, de Rabobank, de ambassadeurs en de vele inwoner-donateurs. 

Samen zorgen we voor een HARTVEILIG RIETHOVEN.

De AED-werkgroep van de Kernraad.