Opbrengst collecte Dierenbescherming 2020

Opbrengst collecte Dierenbescherming 2020

De opbrengst van de collecte in Riethoven, Westerhoven en Walik was dit jaar € 1931,30. 

Namens de Dierenbescherming bedanken we alle gulle gevers voor dit mooie resultaat !! 

De Dierenbescherming zet zich met grote betrokkenheid in voor dieren in nood en vergeten dieren. Hierbij is men voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties van particulieren en bedrijven. 
Het geld wordt goed besteed en gaat met name naar asiel-, ambulance- en inspectiewerk. 

De opbrengst van de jaarlijkse collecte is hiervan een belangrijk onderdeel. Mede hierdoor kan de Dierenbescherming haar werk  blijven doen!  

Met diervriendelijke groet, 
Gera Appels, Wijkcoördinator Landelijke collecte Dierenbescherming  Riethoven, Walik en Westerhoven