Oproep voor nieuwe leden voor de AED-werkgroep

Oproep voor nieuwe leden voor de AED-werkgroep

Dankzij de inzet van de gehele Riethovense gemeenschap heeft ons dorp een volledig dekkend 6-minuten-netwerk. Doordat er in Riethoven meer dan twintig AED’s zijn aangemeld bij het landelijk reanimatienetwerk HartslagNu kan er op elke plek in ons dorp na een 112-melding binnen de cruciale zes minuten een Burgerhulpverlener met een AED aanwezig zijn. 

Het lokale reanimatienetwerk wordt beheerd door de AED-werkgroep. Deze heeft zelf dertien AED’s in beheer en zorgt er daarnaast voor dat er voldoende Burgerhulpverleners in Riethoven aanwezig zijn. Om haar werkzaamheden beter te kunnen verdelen zoekt de AED-werkgroep een aantal nieuwe leden. 

De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit: 

Door een goede taakverdeling en met voldoende werkgroepsleden valt het tijdbeslag erg mee. De leden van de werkgroep kunnen de werkzaamheden grotendeels zelfstandig uitvoeren. Zo is slechts een viertal vergaderingen van de volledige AED-werkgroep per jaar voldoende gebleken.  

Dus als u iets heel concreets wil betekenen voor de Riethovens gemeenschap zonder al te veel te hoeven vergaderen, meldt u dan aan via kernraad.riethoven@gmail.com als lid van de AED-werkgroep! 

AED-werkgroep Kernraad.