Parochie H. Bernardus

Parochie H. Bernardus

Beste inwoners, 

Vooreerst wensen we ieder een rijk gezegend nieuwe jaar toe. Als Kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen we met elkaar het geloof in God.  

Het afgelopen jaar is er weer veel werk verricht: 

• het processiepark en de parkeerplaats op de Weebosch werd opgeknapt 

• de pastorie en de begraafplaats in Westerhoven gerenoveerd 

• de kruiskapel in Luyksgestel gerestaureerd 

• het kerkhof in Riethoven opgeknapt. 

Wij hopen dat u deze inzet waardeert. 

Onlangs heeft het bestuur de begroting voor 2020 vastgesteld. Hierin staat een nadelig saldo opgenomen van 44.000 euro. Dit tekort is structureel. U vindt de begroting op de website van onze Bernardusparochie. 

Om ondanks dit tekort toch alle activiteiten in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Onze parochie draagt een waardevol steentje bij in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijk werk ook dit jaar voortzetten. Onze monumentale kerkgebouwen vragen veel onderhoud en aandacht. Ook dit nieuwe jaar zijn onze vrijwilligers bereid ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden en activiteiten weer plaatsvinden. Uw gift maakt dit mede mogelijk. 

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen steeds welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Wij danken u daarom ook heel hartelijk voor uw bijdrage. 

Met vriendelijke groet, 
Pastoor L. Buyens, Bestuur parochie St. Bernardus van Clairvaux 

p.s. Geef voor het werk in uw parochie, stort vandaag nog uw bijdrage op bankrekening NL97 RABO 0130 6549 81, ten name van Parochie H. Bernardus van Clairvaux.