Pilot ‘zorgwoning’ in Riethoven

Pilot ‘zorgwoning’ in Riethoven

WSZ (woningstichting de Zaligheden), Gemeente Bergeijk en de Coöperatie Meer Riethoven starten samen een pilot om in Riethoven zorgwoning(en) beschikbaar te krijgen. Daarmee willen we een belangrijke verbeterslag maken voor de kwaliteit van zorg voor de inwoners en mantelzorgers.

De 1e woning is toegewezen!

Samen zijn deze partners klein begonnen door een 1e aangepaste woning toe te wijzen waarin ook de benodigde zorg geleverd kan worden aan inwoners waarvan de eigen woning daarvoor niet (meer)geschikt is.

Deze 1e pilot-woning in de Lupinestraat, is na zorgvuldige afweging van allerlei criteria, toegewezen aan een echtpaar uit Riethoven dat die zorg nodig heeft en daarvoor niet in de eigen woning kan blijven.

Samen gaan we ontdekken, ontwikkelen en met elkaar oplossingen vinden voor de knelpunten die we daarbij tegenkomen m.b.t. bestaande procedures en wet- en regelgeving. Daarnaast kijken we ook hoe we op termijn efficiëntie ten aanzien van zorgverlening kunnen behalen.

Logo van gemeente bergeijk met een schild en de naam
drie letters voor logo woningstichting de zaligheden