Positief nieuws

Positief nieuws

Met deze woorden in kapitalen als onderwerp ontving de Kernraad een lovende e-mail van een dorpsgenoot over de aanplant van vijfendertig bomen in de verlengde Hennepstraat. 

Ook andere Riethovenaren hebben ons laten weten zeer enthousiast te zijn over het planten van de bomen langs deze zandweg. 

Deze aanplant is een initiatief van de gemeente Bergeijk en is afgestemd met de IVN-werkgroep Riethoven en met agrariërs. De bedoeling was om op deze locatie de jaarlijkse Boomfeestdag te vieren, maar door de coronacrisis kwam dat helaas te vervallen.

De bomen maken onderdeel uit van het project ‘Klimaatbomen’ van de gemeente Bergeijk. Het project behelst het jaarlijks planten van 100 klimaatbestendige bomen in het buitengebied in de jaren 2020 t/m 2022. 

De voor het project geselecteerde bomen zijn bestand zijn tegen de weersomstandigheden van de toekomst met lange droogteperioden en dagen met een temperatuur van meer dan 40 °C en met natte winterperioden. De bomen worden geplant in bermen en overhoeken om daarmee koolstofdioxide vast te leggen en de biodiversiteit te versterken. 

Aan de Hennepstraat zijn dertig lindenbomen (drie verschillende soorten gemengd) en vijf tamme kastanjebomen geplant. Onder de bomen is een kruidenrijk mengsel gezaaid voor meer biodiversiteit. 

De Kernraad heeft de enthousiaste reacties van onze dorpsgenoten overgebracht aan de gemeente. 

Kernraad Riethoven.