Project ErvenPlus in Riethoven gestart

Project ErvenPlus in Riethoven gestart

Op voorstel van de Kernraad Riethoven heeft de gemeente Bergeijk zich aangemeld voor het project ErvenPlus van Brabants Landschap. Inmiddels hebben zich 29 erfbewoners in de gemeente, voornamelijk uit Riethoven, aangemeld voor deelname aan het project. De Kernraad had in het voorjaar een informatieavond gepland voor deze potentiële deelnemers, maar vanwege de uitbraak van de corona-crisis hebben we hiervan moeten afzien. 

ErvenPlus helpt erfbewoners in het buitengebied, die de natuur een warm hart toedragen om hun erf weer toegankelijk te maken voor diverse soorten. Dat wordt gedaan door kosteloos advies aan te bieden in de vorm van een zogenaamde ‘erfscan’, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden die er zijn voor nestkasten en beplanting. Deze materialen worden later ook kosteloos geleverd. 

Brabants Landschap is onlangs gestart het met het beoordelen van de aangemelde erven. Gekeken wordt of deze aan de voorwaarden voldoen en als dat het geval is wordt een informatief bezoek gebracht aan de erfbewoners en eventueel een erfscan uitgevoerd. De opzet is om in de late herfst over te gaan op de daadwerkelijke uitvoering van het project. 

Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant en in dit geval de gemeente Bergeijk. Deze tweede projectperiode ErvenPlus2.0 loopt tot en met 2021 en in totaal 24 Brabantse gemeenten hebben zich aangemeld voor deelname. In deze periode wil Brabants Landschap in Noord-Brabant samen met de gemeenten 500 landschappelijk waardevolle erven creëren met steenuil, boerenzwaluw en huismus als iconen voor een hoge biodiversiteit. Verder informatie over dit project kunt u vinden op de website van Brabants Landschap. 

Kernraad Riethoven.