Rabo ClubSupport: Stem op het AED-netwerk!

Rabo ClubSupport: Stem op het AED-netwerk!

De AED-werkgroep van de Kernraad heeft samen met een grote groep vrijwilligers in Riethoven een dekkend reanimatienetwerk ingericht, door de inwoners van ons dorp bekostigd via een zeer geslaagde donatieactie. De AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu, het landelijk oproepsysteem voor Burgerhulpverleners, en zijn dan dag en nacht bereikbaar. In het afgelopen jaar zijn gemiddeld elke twee maanden een of meerdere AED’s ingezet bij een incident met hartfalen.  

De AED-installaties vragen weinig onderhoud, maar wel moeten de batterijen van het alarmsysteem en de elektroden elke twee jaar en de accu van de AED elke vijf jaar worden vervangen. De verbruikskosten na de inzet van een AED bij een reanimatie worden via de Regionale Ambulance Voorziening vergoed. 

De eerstkomende jaren worden de kosten van het onderhoud van het reanimatienetwerk grotendeels gedekt door de bij de aankoop van de AED’s afgesloten onderhoudscontracten. Daarna bedragen de onderhoudskosten van de in totaal dertien AED-installaties, die de AED-werkgroep in beheer heeft, naar verwachting gemiddeld € 1.200 per jaar. 

Van 4 tot en met 25 oktober 2021 kunt u, als u lid bent van Rabobank de Kempen, weer deelnemen aan de jaarlijkse Rabo ClubSupport actie. Als het bestuur zich daarvoor heeft ingeschreven geeft u uw stem natuurlijk aan de organisatie of vereniging, waar u lid van bent. Maar aangezien u meer stemmen mag vergeven, vragen wij u om vooral ook een stem te geven aan de AED-werkgroep van de Kernraad voor een bijdrage ten behoeve van het toekomstig onderhoud van het reanimatienetwerk. 

Natuurlijk kunt u ook direct een bijdrage overmaken voor het onderhoud van het AED-netwerk, bijvoorbeeld als u een schenking overweegt vanwege een jubileum of een andere speciale gelegenheid. U kunt het bedrag overmaken naar NL 40 RABO 0157 7127 02 t.n.v. Stichting Kernraad Riethoven onder vermelding van ‘Bijdrage AED-netwerk’.  

Samen hebben we Riethoven Hartveilig gemaakt. Uw stem op de Kernraad bij Rabo ClubSupport of uw directe bijdrage helpt om in de toekomst Riethoven Hartveilig te houden! 

AED-werkgroep, Kernraad.