Ria Senden heeft afscheid genomen van de Kernraad.

Ria Senden heeft afscheid genomen van de Kernraad.

Per februari 2021 heeft Ria Senden in verband met haar verhuizing naar buiten Riethoven haar lidmaatschap van de Kernraad Riethoven neergelegd. 

Ria heeft een kleine anderhalf jaar deel uitgemaakt van de Kernraad. Geboren en getogen in Riethoven is Ria zeer betrokken bij het wel en wee van het dorp en haar inwoners en vanuit die betrokkenheid heeft ze enthousiast haar bijdrage aan de werkzaamheden van de Kernraad geleverd. 

De periode, waarin Ria voor de Kernraad actief is geweest, werd helaas voor het grootste gedeelte overschaduwd door de corona-crisis. Als beginnend Kernraadslid moet het niet gemakkelijk geweest zijn voor Ria om in deze voor iedereen moeilijke periode haar weg te vinden. Desondanks heeft ze in de afgelopen maanden een belangrijke bijdrage geleverd op diverse aandachtsgebieden van de Kernraad. 

De Kernraad bedankt Ria voor haar inzet voor de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de Riethovenaren, en de uiterst prettige samenwerking. De Kernraad wenst Ria veel geluk en voorspoed in haar nieuwe woonplaats. 

De vacature, die door het vertrek van Ria in de Kernraad ontstaat, zal vanwege de moeilijke omstandigheden voorlopig niet opgevuld worden. Zodra de corona-crisis het toelaat dat met een acceptabel besmettingsrisico overleg gevoerd kan worden, zal de Kernraad actie ondernemen om haar bezetting weer aan te vullen. 

Kernraad Riethoven.