Riethovens AED-netwerk nu volledig dekkend!

Riethovens AED-netwerk nu volledig dekkend!

Eind november 2020 heeft de AED-werkgroep van de Kernraad de laatste van de geplande AED-installaties in Riethoven geplaatst en aangemeld bij het landelijk reanimatienetwerk HartslagNu. Daarmee is een volledig dekkend AED-netwerk in Riethoven gerealiseerd! 

In totaal zijn er nu in het dorp twintig publiek beschikbare AED’s aanwezig, waarvan zeventien in een buitenkast altijd bereikbaar zijn en drie tijdens de openingsuren van het betreffende pand. Op één uitzondering na zijn alle AED’s aangemeld bij HartslagNu. 

Elders op deze website vindt u een overzicht van de locaties van de AED’s. De AED’s zijn zo geplaatst, dat rekening houdende met de omliggende wegenstructuur en de te behalen snelheid, alle woningen in Riethoven binnen een zogenaamde 6-minuten-zône liggen.  

Dus wanneer via het alarmnummer 112 gemeld wordt dat iemand in het dorp slachtoffer is van hartfalen, dan kan nu altijd binnen de cruciale zes minuten een Burgerhulpverlener met een AED aanwezig zijn om te reanimeren. 

De donatie-actie in het najaar van 2019 heeft in totaal € 23.549,23 opgeleverd. De kosten, die gemaakt zijn voor de aanschaf en de plaatsing van de AED’s bedragen € 23.196,24. De plaatsing van de AED-installaties is kosteloos verzorgd door Henk van Bakel Elektro en Elektro Theuws BV, waarvoor onze dank. Het restbedrag van € 352,99 zal toegevoegd worden aan de reservering voor het toekomstig netwerk-onderhoud. 

De kosten van het onderhoud worden voornamelijk veroorzaakt door het periodiek moeten vervangen van batterijen, elektroden en accu’s. De eerstkomende jaren worden de onderhoudskosten grotendeels afgedekt door bij de aanschaf per AED afgesloten onderhoudscontracten voor een periode van vijf jaar. Daarna bedragen de onderhoudskosten van het AED-netwerk naar schatting gemiddeld € 1.200 per jaar. Om te kunnen zorgen voor een duurzaam reanimatie-netwerk zal de werkgroep in de komende jaren dus regelmatig fondsen moeten werven.  

Voor de duurzaamheid van het reanimatienetwerk moeten er in het dorp ook voldoende opgeleide Burgerhulpverleners zijn. Riethoven had al een flink aantal Burgerhulpverleners en gelukkig hebben een groot aantal dorpsgenoten in 2019 de door de werkgroep georganiseerde reanimatiecursussen gevolgd.  

Helaas konden de voor dit jaar geplande reanimatiecursussen vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. 

Zodra het Covid19-besmettingsrisico zover is afgenomen dat het weer veilig om een reanimatiecursus te volgen, zal de werkgroep in Riethoven een aantal (herhalings-)cursussen organiseren.  

AED-werkgroep, Kernraad.