Riethovense organisaties vinden aansluiting bij Meer Riethoven

Riethovense organisaties vinden aansluiting bij Meer Riethoven

Het Oranje Comité Riethoven, Sinterklaas Comité Riethoven en het Comité 4 mei hebben zich op eigen initiatief aangesloten bij Meer Riethoven.

“Meer Riethoven” is het dorpsinitiatief dat samen met de inwoners (nieuwe) initiatieven ontwikkelt en de inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven van Riethoven verbindt op de thema’s die van belang zijn voor een modern, levendig en zelfregelend dorp.

Meer Riethoven wordt ook door bestaande evenementen en andere organisaties uit het dorp steeds meer gezien als een waardevolle ‘kapstok’ om gezamenlijk op te trekken. Zij kunnen zelf prima hun specifieke activiteiten organiseren en uitvoeren, maar ze hebben ook baat bij onderlinge verbinding, hulp en versterking van elkaars activiteiten en de zorg voor de vrijwilligers. Meer Riethoven biedt dat aan. Net zoals bestuurlijke ondersteuning, het borgen van administratieve en financiële processen, juridische zekerheden en goede contacten met gemeente en andere organisaties.