Robbert Lemmens nieuw lid van de Kernraad

Robbert Lemmens nieuw lid van de Kernraad

Robbert reageerde enkele maanden geleden spontaan op het bericht, dat een van de leden van de Kernraad vanwege een verhuizing haar lidmaatschap moest beeindigen. Maar om een eventueel lidmaatschap van de Kernraad te starten met een digitale kennismaking en een online introductie leek ons toen geen goed idee.

Nu we elkaar gelukkig weer fysiek kunnen ontmoeten hebben we meteen contact met hem gezocht en wederzijds geconstateerd dat Robbert een goede bijdrage aan de werkzaamheden van de Kernraad kan leveren.

Robbert is in Riethoven opgegroeid en is altijd al zeer geïnteresseerd geweest in het wel en wee van de Riethovenaren.  Rond 1992 heeft hij een actieve rol gespeeld bij het succesvolle verzet tegen de plannen van het Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland om op Boshoven een acht hectare grote vuilstortplaats aan te leggen.

Zijn betrokkenheid heeft hij ook getoond toen de werkgroep ‘Riethoven moet blijven’ ervoor ijverde om de gemeente Riethoven zelfstandig te laten blijven voordat deze in 1997 opging in de gemeente Bergeijk. De werkgroep ‘Riethoven moet blijven’ heeft overigens aan de basis gestaan van de huidige Kernraad.

De laatste jaren heeft Robbert zich actief ingezet bij acties om de gevolgen van de nieuwe Grenscorridor N69 voor het milieu en voor de Riethovenaren zo veel mogelijk te beperken. Voor het Dorpsjournaal maakt Robbert met zijn drone regelmatig prachtige luchtvideo’s bij evenementen in  het dorp.

Robbert zal de eerste periode van zijn lidmaatschap vooral gebruiken om kennis te maken met het brede werkgebied van de Kernraad voordat hij zich na verloop van tijd meer zal gaan richten op een eigen aandachtsgebied in de onderlinge taakverdeling.

De Kernraad is blij met haar nieuwe lid, ziet vooruit op een goede samenwerking en wenst Robbert veel succes en vooral veel plezier in deze nieuwe uitdaging.

Kernraad Riethoven.