Schade en overlast ten gevolge van vuurwerk in Riethoven

Schade en overlast ten gevolge van vuurwerk in Riethoven

Voor en na de jaarwisseling 2019-2020 is aan de Kernraad gevraagd of zij iets kon en kan doen aan bovenmatige overlast door vuurwerk. Vóór de jaarwisseling ging de klacht over geluidsoverlast, waardoor huisdieren voortdurend gestrest zijn. Na de jaarwisseling ging het over brandgevaar door het afsteken van vuurpijlen en over de schade, die met vuurwerk is aangericht.
Vier jaar geleden, bij de jaarwisseling 2016-2017, was er sprake van zodanige overlast in Riethoven, dat de politie bij een tweetal incidenten heeft ingegrepen. De gemeente heeft toen onder andere toegezegd te zorgen voor een verscherpte politiecontrole.

Nadat bij de daaropvolgende jaarwisselingen minder incidenten en gevallen van bovenmatige overlast werden gemeld, was het de afgelopen keer met 5 bij de politie gemelde incidenten flink mis.
Voor alle duidelijkheid: Vijf (!) keer heeft een dorpsgenoot rond de jaarwisseling de politie gevraagd om een einde te maken aan bovenmatig overlast of aan een gevaarlijke situatie! Het aantal incidenten in Riethoven is daarmee boven proportioneel binnen de gemeente Bergeijk.
De gemeente Bergeijk heeft mede naar aanleiding van de incidenten in Riethoven in 2017 het toezicht in de nieuwjaarsnacht verscherpt. De basis voor een effectief toezicht zijn de meldingen van inwoners bij het ervaren van bovenmatige overlast.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan komt echter geen van de bij de Kernraad binnengekomen meldingen in de statistieken van de gemeente Bergeijk voor. Ook een poging om met vuurwerk een AED op te blazen en een ongeval met vuurwerk met, gelukkig licht, lichamelijk letsel zijn niet gemeld.
De Gemeenteraad heeft naar aanleiding van het toenemende aantal incidenten en schadegevallen voorgesteld vooruit te lopen op landelijke aanscherping van de wetgeving en in de gemeente Bergeijk knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden en de periode waarin vuurwerk mag worden afgestoken aanzienlijk te beperken. De Kernraad volgt deze ontwikkelingen en zal de gemeente stimuleren dat maatregelen genomen worden om vuurwerkoverlast te beperken.

Hoe de situatie ook mag zijn bij de volgende jaarwisseling, meldt vernielingen en overlast direct. Dat kan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-0700. Geef daarbij specifieke informatie over de locatie, het signalement van de dader en wellicht kunt u ook een foto van de dader maken. U kunt ook via de Meld en Herstellijn (0497-551480) bij de gemeente een melding doen van vernielingen. Bent u zelf slachtoffer geworden van vernieling doe dan altijd aangifte bij de politie. Dat kan digitaal via de website www.politie.nl/aangifte.

Samen houden we Riethoven veilig en leefbaar.

Kernraad Riethoven.