Tarieven in de parochie

Tarieven in de parochie

Het bisdom geeft adviesprijzen. Deze adviesprijzen van 2019 en 2020 zijn te vinden op de webpagina: 
www.bisdomdenbosch.nl/wp-content/uploads/2019/10/adviestarieven-2020.pdf 

De parochie H.Bernardus van Clairvaux hanteert deze prijzen als richtlijn. Deze zijn ook te vinden op de webpagina van de parochie: www.parochiebernardus.nl/de-kernen/riethoven/tarieven-riethoven/ 

Hieronder staan de meest gangbare tarieven die in de parochie in 2021 worden gehanteerd.  

** korting van € 200,- bij voldoende parochiebijdrage. Als uitgangspunt geldt een minimumbedrag van €35 voor een eenpersoonshuishouden. 

Het is mogelijk dat u vragen hebt over deze bedragen of over niet genoemde punten, dan kunt u zich richten tot: