Uit Riethovens historie

Uit Riethovens historie

De eerste school aan de Molenstraat 
Tot 1840 deed het kostershuis, dat tegen de kerk aan lag op de plek van het huidige kinderkerkhof, ook dienst als school. Omdat dit gebouw bouwvallig was geworden besloot de gemeente een nieuwe school met daarbij een onderwijzerswoning te bouwen. 

Die school werd gebouwd in 1840, in een toen nog lege Molenstraat. Zelfs de pastorie stond er nog niet. De plek was gekozen omdat er aan de weg naar de Keersop voldoende ruimte was voor een speelplaats en grensde aan de Schoolweg, de verbindingsweg tussen Broekhoven en het centrum, die toen al deze naam droeg (de huidige Hennepstraat en Oude Schoolweg), waarmee de school ook vanuit Broekhoven makkelijk te bereiken was.

 

Omdat voor de nieuwe school de nog bruikbare materialen van de oude school gebruikt werden, moesten de kinderen tijdelijk uitwijken naar het wachtgebouw uit de Franse tijd bij de Schutsboom (aan de weg naar Walik). Het nieuwe schoolgebouw werd zo goedkoop mogelijk gebouwd, zonder spouwmuren, waardoor het erg vochtig was. Het linker gedeelte werd bestemd tot onderwijzerswoning en het rechterdeel tot school: één klaslokaal, zoals in die tijd gebruikelijk. 

Op het moment dat de school werd gebouwd was meester Waijers de onderwijzer. Hij woonde in de onderwijzerswoning tot 1864. Tussen 1864 en 1870 kan Riethoven geen vaste onderwijzer vinden. De woning kent dan diverse tijdelijke bewoners. Van 1870 tot 1876 is meester Vesters de onderwijzer. Het gezin van meester Vesters heeft weinig geluk in Riethoven. Van de vier kinderen die in de schoolwoning werden geboren, stierven er drie op zeer jonge leeftijd. Na zijn vertrek werd meester Vesters redacteur bij het tijdschrift “De Katholieke Illustratie”. 

Al in 1872 blijkt dat de school te klein is. Er is een extra lokaal nodig. De gemeente besluit een nieuwe school te bouwen, pal naast de oude. De oude school blijft dienstdoen als onderwijzerswoning. De onderwijzer krijgt wel meer ruimte maar geen extra comfort. 

Van 1876 tot 1909 woont meester Vugts met zijn gezin in de onderwijzers-woning. Deze meester is buiten zijn werk op school ook actief voor de boeren. Hij stimuleert ze om nieuwe technieken te gebruiken en is tevens medeoprichter van de coöperatieve zuivelfabriek Ceres. 

Van 1909 tot 1922 woont meester Knoops in de woning. Als in 1921 de nieuwe school aan de huidige Schoolstraat klaar is, verhuist hij naar de onderwijzerswoning in het nieuwe gebouw. De tweede onderwijzer, meester Rutten, gaat dan in de oude schoolwoning wonen tot 1930. Dan wordt hij hoofdonderwijzer in Borkel en Schaft.

 

Ook meester Knoops is zeer actief buiten de school. Net als pater Gerlachus van den Elsen stimuleert hij de boeren zich te verenigen en hij is medeoprichter en eerste kassier van de plaatselijke Boerenleenbank. Zijn plotselinge overlijden in 1933 zorgt voor grote verslagenheid in Riethoven. 

Het oude schoolgebouw verkeerde al in een slechte staat toen meester Knoops het in 1909 betrok en hij klaagde erover bij de gemeente. De gemeente weigerde het pand volledig op te knappen, maar gaf meester Knoops een budget van 150 gulden om zelf wat verbeteringen aan te brengen. Dat de gemeente niet echt hielp was niet zo gek als we weten dat de financiële situatie van de gemeente in die tijd belabberd was. Men vroeg (en kreeg) financiële steun van Provinciale Staten om het hoofd boven water te kunnen houden. 

Na 1921 is het huis niet langer nodig als onderwijzerswoning. In 1930 verkoopt de gemeente het aan het echtpaar Driek en Riek Stevens-Bottram. Driek is een zoon van Peter Stevens uit de Kapelstraat (laatste boerderij rechts). Dit gezin is in 1905 vanuit Budel in Riethoven komen wonen. Riek Bottram is een dochter van Teuntje Bottram van Boshoven. Teuntje was een van de vele Gelderse boeren die rond de twintiger jaren naar Brabant kwamen. 

Via Bergeijk kwam het gezin in Riethoven terecht waar men de boerderij van Schraven op Boshoven kocht (dit is de boerderij die lag naast het huis van de familie Peek). 

Het nauwelijks nog bewoon-bare pand aan de Molenstraat wordt door de familie Stevens opgeknapt en het gezin woont er bijna 50 jaar. Driek heeft een geweldige staat van dienst voor de Riethovense gemeenschap. Hij is maar liefst 37 jaar gemeenteraadslid, waarvan 16 jaar ook wethouder. Zijn wethouderschap eindigt in 1974 als het tijdperk Kamps-Willems aanbreekt. 

Vanwege zijn verdiensten voor de kerk krijgt Driek ook de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice ‘uitgereikt. Het gezin Stevens-Bottram telt elf kinderen waarvan er een aantal in Riethoven blijft wonen. Enkele maanden voor het overlijden van Driek viert het echtpaar nog hun gouden huwelijksfeest. 

Rond 1980, na het overlijden van het echtpaar Stevens, koopt de gemeente het pand en restaureert het grondig. Een stukje Riethovens erfgoed wordt dan veilig gesteld en het pand wordt gemeentelijk monument. 

Met de restauratie wordt het pand gereed gemaakt om er een politiepost in te vestigen. Deze komt aan de rechterkant. De linkerkant dient als woning voor het gezin van wijkagent Koos Hassing. Het gebruik als politiepost was slechts van korte duur. Na een reorganisatie bij de politie in 1993 werd de post opgeheven en werd het bureau weer bij de woning getrokken. De toenmalige wijkagent Koos Hassing heeft later het pand gekocht van de gemeente.