Uitnodiging voor voorbereiding Vormsel 

Uitnodiging voor voorbereiding Vormsel 

Na een jaar zonder vormelingen willen we dit jaar alle kinderen van de leeftijd van groep 7 en 8 uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het vormsel. Het vormsel vindt plaats op 19 maart in Westerhoven.    

Voorbereidingen zullen plaatsvinden in het parochiehuis hier in Riethoven waarbij we gebruik maken van een nieuw project: Samen Verder  

Om de gang van zaken duidelijk te maken hebben we een ouderavond gepland op maandag 6 december om 20.00 uur. Dit zal tevens voor de ouders uit Westerhoven zijn. De voorbereidingen zullen we apart houden, wel vindt er nog een keer een kennismaking plaats tussen de kinderen uit beide dorpen. 

De eerste kinderbijeenkomst is op dinsdag 13 december van 19.00 tot 20.00 uur op het parochiehuis aan de Schoolstraat.  

U kunt zich aanmelden voor de ouderavond bij Yvonne Habraken (frankenyvonne@habjekip.nl) Hier kunt u ook terecht voor vragen.  

Met vriendelijke groeten,   
Yvonne Habraken, Jeanny van Hulsel, vormselwerkgroep Riethoven/Westerhoven