Uitreiking 1e boek ‘Herinneringen aan “Bouwman” Gijs Willems’

Uitreiking 1e boek ‘Herinneringen aan “Bouwman” Gijs Willems’

Afgelopen maandag 17 mei was het al weer een jaar geleden dat Gijs Willems overleed. Dit is in kleine kring herdacht op zondagmiddag 16 mei in de tuin van Mappy in de Kapelstraat. 

De herdenking hebben we gecombineerd met het uitreiken van het 1e exemplaar van het herinneringenboek over Gijs aan Mappy. 

Het aantal aanmeldingen voor het boek overtrof onze hoogste verwachtingen. Behalve van familieleden en Riethovenaren waren er ook diverse aanmeldingen van oud-collega’s van Gijs van het ziekenhuis. Via Clazien Das gaan er zelfs 3 boeken naar de familie Stevens in Australië. En ook de Universiteit van Tilburg heeft een exemplaar besteld voor hun Brabant Collectie, waarschijnlijk vanwege de bekendheid van Gijs in heemkundige kringen. 

Vanwege de grote belangstelling hebben we besloten om een extra aantal boeken te laten drukken. Deze kunnen wederom voor € 10 afgehaald worden bij Theo Kuijpers, Boshovensestraat 1 in Riethoven (040-2016225; theo.kuijpers@chello.nl). 

De kosten van het boek kunnen contant of via de bank worden voldaan. Betaalt u via de bank dan graag het bedrag tijdig vóór het afhalen overmaken op het IBAN-nummer NL29 RBRB 0706 5752 53 ten name van Stichting Rythovens Historie. 

Klaas Bottema, Theo Kuijpers 

V.l.n.r.: Thecla den Dunnen, Klaas Bottema, Mappy Willems en Theo Kuijpers