Uren peuterprogramma gewijzigd

Uren peuterprogramma gewijzigd

Voor peuters in Bergeijk verzorgt Nummereen Kinderopvang het peuter-programma (voorheen beter bekend als peuter-speelzaal-werk). Sinds 1 januari jl. is het aantal uren hiervan veranderd. Het peuterprogramma bestaat voortaan standaard uit twee dagdelen van vier uur (8.30 – 12.30 u) per week). Een gezamenlijke lunch maakt standaard onderdeel uit van het programma.

Gelijke start op de basisschool
De aanleiding van deze wijziging komt vanuit de overheid. Er wordt landelijk extra geïnvesteerd in voorschoolse educatie om kinderen zoveel mogelijk een gelijke start te geven op de basisschool. Daarom zijn gemeenten verplicht om voor peuters met een ontwikkelingsachterstand (met een indicatie vanuit het consultatiebureau) te voorzien in 16 uur peuterprogramma-aanbod per week. De gemeente Bergeijk heeft in het verlengde daarvan besloten ook het aantal uren voor peuters zonder indicatie uit te breiden.

Veilig speelplek
Nummereen Kinderopvang biedt peuters in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven een uitdagende en veilige speelplek. Onder het motto ‘spelen is leren’ stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling. Dit zorgt voor een toegankelijke opstap naar de basisschool op vierjarige leeftijd. Nummereen Kinderopvang werkt hierbij nauw samen met de basisschool.

Kijk op www.nummereen.com/peuterprogramma voor meer informatie.