Meer woningen in Riethoven?

Meer woningen in Riethoven?

Sluit je aan op 5 september!

Al langere tijd worden er in Riethoven geen nieuwe woningen gebouwd. Toch is er een grote vraag naar (sociale) huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Onder andere om Riethoven aantrekkelijk én leefbaar te houden. De werkgroep ‘Riethoven STRAKS 2035’ schreef een rapport over deze urgentie en mogelijke invulling van woningbouw. Dat rapport lichten de werkgroep toe op dinsdag 5 september tijdens de Commissievergadering van de gemeenteraad op het gemeentehuis in Bergeijk.

Steun jij dit initiatief en wil je jouw steentje bijdragen? Sluit je dan aan tijdens deze commissievergadering en ondersteun de noodzaak van het bouwen van woningen in Riethoven. Zorg dat je uiterlijk om 20.00 uur aanwezig bent.

Riethoven: laat van je horen!

Werkgroep Riethoven STRAKS 2035

Han Arends, Pleun vd Dussen, Gerbert vd Mierden en René Coppens

Logo werkgroep 2035