Voetgangersviaduct over de N69 wordt toch aangepast.

Voetgangersviaduct over de N69 wordt toch aangepast.

Al kort na de opening van het voetgangersviaduct met fietsgoot over de nieuwe N69 op de Bosweg in het bosgebied Einderheide heeft de Kernraad de provincie Noord-Brabant via de gemeente Bergeijk geïnformeerd over het grote aantal opmerkingen, die bij de Kernraad zijn binnengekomen.

Het betreft dan met name fietsers, die het een hele toer vinden om het met de fiets aan de hand en de wielen in de fietsgoot te moeten oversteken. Een dorpsgenoot heeft voorgesteld om ter verbetering in het midden van het viaduct een extra leuning aan te brengen. De Kernraad heeft deze suggestie destijds doorgegeven.

De reactie van de provincie was dat deze viaducten uitdrukkelijk voetgangersviaducten zijn en dat louter als service richting fietsers fietsgoten zijn toegevoegd. Aanpassing van het viaduct werd niet overwogen vanuit het standpunt, dat er voldoende alternatieve routes zijn waarlangs fietsers hun bestemming kunnen bereiken.

Kort voor de zomervakantie ontving de Kernraad bericht van de provincie, dat ze de gemaakte opmerkingen zeker serieus neemt en alsnog besloten had om nader te onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de toegankelijkheid van de drie voetgangersbruggen over de N69 voor fietsers te vergroten.

Onlangs heeft de provincie Noord-Brabant aan de Kernraad laten weten aan de ‘voetgangersviaducten een extra leuning toe te voegen. De leuning komt in het midden van de trappen van iedere brug. De leuningen zijn momenteel in bestelling en zullen voor het eind van dit jaar zijn geplaatst.

De Kernraad wil, vooruitlopende op de realisatie van deze aanpassing, bij dezen een compliment geven aan provincie en gemeente voor hun bereidheid om naar hun burgers te luisteren en aangedragen voorstellen serieus te nemen. Kernraad Riethoven