Voorbereidingen collecte Goede Doelen Week Bergeijk in volle gang!! 

Voorbereidingen collecte Goede Doelen Week Bergeijk in volle gang!! 

In de week van dinsdag 11 april t/m zaterdag 15 april a.s. zal de collecte van de Goede Doelen Week in de gemeente Bergeijk plaatsvinden.  Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven doen hier samen aan mee. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang gezet. 

Tijdens de Goede Doelen Week Bergeijk wordt er één gezamenlijke collecte georganiseerd voor zestien bekende landelijke fondsen. De organisatoren van de GDW zien het als een uitdaging om deze manier van collecteren op te zetten en het ook te laten slagen voor alle aangesloten goede doelen. 

De collectebussen staan al te wachten en zijn met de medewerking van het Aquinohuis gereed gemaakt. Bedankt hiervoor en uiteraard ook voor het gastvrije  onthaal bij de verscheidene bijeenkomsten. 

De collecte 
De week voor Pasen, vanaf 3 april, zullen de vrijwilligers/collectanten in alle genoemde kernen een invulformulier bezorgen. 
Op het formulier kunt u dan zelf aangeven aan welk(e) goede doel(en) u een bijdrage wil geven. Het invulformulier kunt u samen met uw donatie en/of machtiging in de envelop doen en meegeven aan de collectant. 

De week na Pasen, vanaf 11 april zal de envelop worden opgehaald. 

Verder zullen we ook een emballage-actie voeren in de winkels van Albert Heijn en Jumbo. Deze actie wordt in ieder geval gehouden in de twee weken van de collecteweek. En verder ook nog op andere momenten in het jaar dus houdt de poster bij de statiegeld-automaten in de gaten.  
U kunt dan uw statiegeld bon in een daarvoor bestemde box achter laten. De opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld onder de 16 goede doelen. 

Wij danken deze supermarkten voor hun medewerking. 

In februari zijn alle collectanten die voorheen voor de afzonderlijke goede doelen langs de deur gingen, benaderd of zij hun medewerking aan de Goede Doelen Week willen geven. 

We proberen zoveel mogelijk met alle wensen van de collectanten rekening te houden en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van de genoemde kernen van de gemeente Bergeijk bereikt  worden. 
Eventueel kunt u zichzelf ook aanmelden als collectant of wanneer u vragen mocht hebben een mailtje sturen naar info@gdwbergeijk.nl 
Met behulp van vele enthousiaste collectanten en inwoners van de gemeente Bergeijk gaat de collecte van de Goede Doelen Week zeker een succes worden ! 

Informatieavond Riethoven  

Voor de collectanten en belangstellenden van Riethoven voor de Goede Doelen Week wordt er een informatieavond gehouden. Deze avond vindt plaats op 8 maart a.s. in Gemeenschapshuis De Rietstek om 19.30 uur                                  
Hier zal meer uitleg gegeven worden over het ontstaan, de doelstellingen en de werkwijze van deze nieuwe manier van collecteren. 

ÉÉN COLLECTE…..16 GOEDE DOELEN 

Voor meer informatie:
Susan Jansen 06-49766540 en
Ans van der Weerden 06-44774131