Voortgang opstellen DorpsVoorzieningenPlan

Voortgang opstellen DorpsVoorzieningenPlan

Begin september is na een half jaar vertraging vanwege de corona-crisis de werkgroep, die het DorpsVoorzieningenPlan gaat opstellen, met haar werkzaamheden begonnen. Helaas moest de tweede bijeenkomst van de DVP-werkgroep alweer vervallen door het plotseling sluiten van de vergaderlocatie de Hofstek vanwege de oplopende virusbesmettingen. 

Gelukkig verloopt de inventarisatie van de huidige en te verwachten toekomstige voorzieningensituatie in Riethoven voorspoedig. In totaal is aan 44 Riethovense verenigingen, stichtingen, clubs en andere organisaties en aan 21 beheerders van Riethovense accommodaties hierover een enquêteformulier voorgelegd. Begin oktober heeft zo’n 75% deze vragenlijst ingevuld teruggestuurd of op een andere manier informatie verstrekt.  

Er van uitgaande dat het coronavirus niet opnieuw tot vertragingen leidt, wil de DVP-werkgroep voor het einde van het jaar een goed overzicht hebben van de door de Riethovense organisaties ervaren huidige en te verwachten toekomstige knelpunten in het voorzieningenniveau van ons dorp. Daarnaast wil de DVP-werkgroep dan ook een beeld hebben van te verwachten demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het toekomstige voorzieningenniveau in ons dorp. 

De verdere planning is dat deze informatie in de eerste maanden van 2021 door DVP-werkgroep wordt gedeeld met alle verenigingen, stichtingen, clubs en andere organisaties, die aan de enquête hebben deelgenomen. De wijze waarop dit gaat gebeuren zal waarschijnlijk helaas bepaald worden door de verdere ontwikkeling van de coronacrisis in de komende maanden. 

De DVP-werkgroep, Kernraad Riethoven.