Voortgang plannen vergroening schoolplein

Voortgang plannen vergroening schoolplein

“Ons” cadeau krijgt steeds meer vorm !! 

In de vorige Houwmouw beloofden we jullie op de hoogte te houden van de vorderingen mbt de vergroening van het schoolplein. En hoe het er voor staat met het binnenhalen van de benodigde gelden. 

Bij het lezen van dit artikel is de crowdfundactie afgesloten en zijn de acties van de basisschoolkinderen ook afgerond. 

Op zaterdag 12 juni vond de Carwash plaats op het schoolplein. Kinderen van groep 7 en 8, met ondersteuning van een aantal heel hard werkende ouders, hoefden zich niet te vervelen. Wat werd er gewassen en gepoetst! Het was er een hele gezellige boel, en veel drukker dan verwacht. De baksels, koffie thee en snoepzakken, het ballonprikken voor de kleintjes, vonden gretig aftrek. Dat alles bij elkaar heeft een prachtig bedrag opgeleverd. In een eigen artikel in deze Houwmouw zullen kinderen bekend maken wat op deze middag is verdiend. 

De moederdagontbijtjes en vaderdagborrelplanken waren eveneens een succes. Opgeteld bij al die andere activiteiten van de basisschoolkinderen is zo met vereende krachten veel meer geld binnengekomen dan we voorheen hadden durven hopen! 

We kunnen ons best voorstellen dat er gezinnen zijn geweest die meerdere keren aan acties hebben meegedaan en zich daardoor minder uitgenodigd hebben gevoeld om ook nog aan de crowdfundactie deel te nemen. Toch heeft ook dat nog een mooi bedrag opgebracht. 

In zijn totaliteit kunnen we zeggen dat de Riethovense inwoners tot nu toe ruim 10.000 euro hebben bijgedragen aan het cadeau ter gelegenheid van het 100 jarige schoolgebouw. En dat vinden wij, de stuurgroep, iets om trots op te zijn !! 

Elk initiatief om nog meer geld in te zamelen, wordt door ons met open armen ontvangen. Van Coenen Fysiotherapie kregen we bericht dat zij op woensdagmiddag 21 juli een zeskamp gaan organiseren. (Groot)ouders en kinderen kunnen zich daar als gezin voor inschrijven. Zij onderschrijven daarmee precies de gedachte die wij ook beogen: het ontmoeten van jong en oud. Het inschrijfgeld zullen ze overmaken naar de vergroening van het schoolplein. Elders in deze Houwmouw vind U meer informatie over dit mooie initiatief. 

Ondertussen worden onze plannen verder uitgewerkt door de Hoveniers­bedrijven Renders en van Langen. Zij hebben de intentie om, daar waar kan, met medewerking van Riethovense inwoners de vergroening van het schoolplein aan te pakken. Wij zijn heel enthousiast over deze insteek omdat er zo met minder geld meer gerealiseerd kan worden. We waren dan ook heel blij met een telefoontje van een Riethovense inwoner die het aanbod heeft gedaan om 2 dagen, met zijn loader, belangeloos tegels uit het huidige schoolplein te halen. Dat vinden we een prachtig voorbeeld van een bijdrage aan “ons” cadeau aan de jubilerende school. Er zullen zo diverse werkzaamheden verricht kunnen worden door bereidwillige inwoners. Als er meer bekend is over concrete dagen en klussen laten wij het u weten. 

Het wordt steeds duidelijker aan welke materialen behoefte is. Riethovense bedrijven zullen binnenkort persoonlijk door ons benaderd worden met de vraag of en hoe zij hun bijdrage willen leveren. Dat kan in de vorm van materialen, diensten of ,tegen betaling, het maken van reclame voorafgaand en tijdens de werkzaamheden in de maand oktober. 

De tijd vliegt, de vakantieperiode is in aantocht, maar met inzet van heel veel mensen gaat er in het najaar een mooi nieuw schoolplein komen. Daar zijn wij van overtuigd! 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, of voorstellen tot een bijdrage? 

Stuur een mail naar: groenschoolplein@meerriethoven.nl 

Dank alvast voor ieders inzet! 

Stuurgroep vergroening schoolplein: Stan Schillemans (school) , Anjo van de Huygevoort (school), Antonette Sanders (KBO,) Will van Gerwen (Kernraad), Tineke Wouters (Coöperatie Meer Riethoven)