We zijn dringend op zoek naar oud papier ophalers

We zijn dringend op zoek naar oud papier ophalers

Vergoeding is € 225,-, na de zomervakantie € 275,-

4 personen van minimaal 18 jaar

Openstaande data zijn:
23 mei 2020  •  27 juni 2020  •  22 augustus 2020  •  26 september 2020  •  24 oktober 2020  •  19 december 2020

Meld je bij interesse bij Karolien: 06-30465525

Met vriendelijke groet,
Karolien Manders, beheerder Rietstek