Werken aan Water en de Waterschapsverkiezingen

Werken aan Water en de Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. 

“Werken aan Water”, dat haar wortels in Riethoven heeft, doet voor de vierde keer mee met de verkiezingen. Wij hebben twee lokale kandidaten op kieslijst staan in de persoon van Geert Antonis en Jan van Gerven, waarbij Geert op de achtergrond heel nauw betrokken blijft bij het hele gebeuren van “Werken aan Water”.

Wij hebben bewezen een duidelijke speler te zijn. Dit komt door onze heldere visie op de samenleving en al haar ontwikkelingen. Het politiek onafhankelijk zijn geeft ons in deze ontwikkelingen de mogelijkheid om een eigen standpunt in te nemen en een draaglijke oplossing aan te dragen. Daarbij geldt dat het belang van de inwoners bij ons centraal staat.


In de komende bestuursperiode willen wij de nadruk leggen op het versneld aanpakken van de rioolwaterzuiveringsinstallatie’s en riooloverstorten. Dit om te voorkomen dat ongewenste stoffen zoals bijvoorbeeld microplastics en andere ongewenst stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Ook biedt dit meer mogelijkheden om het afvalwater te hergebruiken. Werken aan Water gaat de komende bestuursperiode voor slimme en betaalbare oplossingen voor wateroverlast en watertekort. Verder staan  bij ons verantwoorde tarieven, een rem op de uitgaven en verantwoorde besteding van uw geld hoog op de agenda. Ook vinden wij respect voor de boeren als beheerders van het buitengebied belangrijk waarbij de komende jaren bepalend zijn hoe ons  buitengebied er uit gaat zien. Bent u op zoek naar vakkennis, kennis van het gebied en betrokkenheid van inwoners op lokaal niveau geef dan uw stem aan Werken aan Water lijst 6. 

Het uitgebreide verkiezingsprogramma en andere informatie is te lezen op onze website www.werkenaanwater.com 

Stem lijst 6 Werken aan Water: Gezond water, actie nú niet later!

Jan van Gerven en Geert Antonis