Werkgroep ‘DorpsVoorzieningenPlan’ gestart

Werkgroep ‘DorpsVoorzieningenPlan’ gestart

Begin september heeft, na een half jaar uitstel vanwege de corona-crisis, de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de werkgroep, die het plan gaat opstellen om tot een toekomstbestendig voorzieningenniveau in Riethoven te komen. 

De werkgroep bestaat uit Catrien Mitzer, Ria Senden, Marianne van Eindhoven,  Joost Menting, Math Stultiens, Noud van Poppel, Willem Tops en Ger Cremers. Namens de Kernraad vervullen Will van Gerwen en Nol Kuijpers de rol van voorzitter, respectievelijk secretaris. Dominique Totté en Peter Smolders zorgen voor ondersteuning vanuit de gemeente Bergeijk. 

Tijdens deze eerste bijenkomst heeft de werkgroep haar goedkeuring gegeven aan een tweetal enquêtes. Deze enquêtes zijn inmiddels toegestuurd aan alle bij de Kernraad bekende Riethovense verenigingen en organisatie en aan de beheerders van de Riethovense accommodaties. In beide enquêtes wordt gevraagd de huidige situatie met betrekking tot de aanwezige voorzieningen aan te geven, maar ook de behoefte aan voorzieningen in de komende jaren. 

Mocht u onverhoopt constateren, dat uw vereniging of organisatie geen uitnodiging heeft ontvangen om aan de enquête deel te nemen, dan verzoeken we u vriendelijk dit aan ons te melden via kernraad.riethoven@gmail.com. We zullen uw vereniging dan alsnog een enquêteformulier toesturen. 

En mocht u uw mening over de huidige of toekomstige Riethovense voor-zieningen willen inbrengen, dan kunt u deze bespreken met het bestuur van de vereniging of organisatie, waar u lid van bent of waarvan u vindt dat deze daarvoor verantwoordelijk is of zou moeten zijn. Deze vereniging of organisatie kan dan eventueel uw bijdrage bij het invullen van de enquête verwerken. 

Kernraad Riethoven.