Wie zijn deze dames?

Wie zijn deze dames?

Beste lezers van Houw Mouw Rietstek,
Volgens mij was het in 1962 dat ik aan culturele dagen heb deelgenomen in de schouwburg in Tilburg. We waren allemaal ongeveer van dezelfde leeftijd ± 18 jaar jonge vrouwen en jonge mannen. Het waren interessante en gezellige dagen.
Het was een andere tijd als nu, nu loopt iedereen met een camera. Ik heb toen enkele foto’s gemaakt waar van deze bij het station in Eindhoven. Nu de foto’s weer in zicht kwamen wil ik er wat mee doen.

Deze groep dames zouden uit Riethoven afkomstig zijn.

Ik zou het leuk vinden als de foto’s na bijna 60 jaar alsnog bij hun op z’n plaats komen. Er zijn toentertijd geen adressen uitgewisseld en ik ben dienst gegaan.

Reacties graag via e-mail:
e.waal43@upcmail.nl