Wonen en bouwen

Wonen en bouwen

Na de drukbezochte informatieavond over wonen en bouwen op 17 oktober 2022 in de Rietstek, is het even stil gebleven. Althans dat lijkt zo. Meer Riethoven heeft in de tussentijd zeker niet stilgezeten. Onder de vlag van Meer Riethoven en de Kernraad is er een werkgroep opgericht die zich met dit onderwerp bezighoudt.

De werkgroep bestaat op dit moment uit: René Coppens (onafhankelijk voorzitter), Han Arends, Pleun van der Dussen en Gerbert van der Mierden

Zij werken vanuit de opdracht:

  1. Kom met een verder aangescherpte en concrete woonvisie voor Riethoven (incl. Walik) voor de komende 10-15 jaar, gebaseerd op de behoeften van de inwoners van Riethoven, met als basis de in mei 2022 door Coöperatie Meer Riethoven en Stichting Kernraad Riethoven opgestelde notitie ‘Woonvisie Meer Riethoven’.
  2. Hou hierbij rekening met de diverse doelgroepen waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen:
    1. Jongeren (≤ 35 jaar), met speciale aandacht voor CPO-trajecten;
    1. Volwassenen (≥ 35 jaar, ≤ 60 jaar), met speciale aandacht voor vrijesectorwoningen
    1. Ouderen (≥ 60 jaar), met speciale aandacht voor ‘woon met zorg’ mogelijkheden
  3. Realiseer die woonvisie in samenwerking met de gemeente Bergeijk, waarbij de betreffende visie door de gemeente in haar beleid wordt opgenomen.
  4. Inventariseer potentiële locaties voor een passende multifunctionele accommodatie in Riethoven.

De werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan met als uitgangspunt;

‘Riethoven STRAKS’   

De aangescherpte Woonvisie ‘Riethoven Straks’ 2035 VISION’ is inmiddels klaar en is de basis waarmee de werkgroep, samen met Meer Riethoven en de Kernraad, verder gaat om die gerealiseerd te krijgen. We zochten daarvoor actief contact met de gemeente, woningstichting en allerlei andere relevante partijen. In de woonvisie wordt aangedrongen op een actieve grondpolitiek vanuit de gemeenten Bergeijk en een forse toename van de bouw van woningen in Riethoven. Voorgesteld wordt om de komende jaren 275-300 nieuwbouwwoningen te realiseren om onder andere jeugd voor Riethoven te kunnen behouden. Het aandeel 60-plussers is de laatste 22 jaar tenslotte al gestegen van 19% naar bijna 33%! Je zult verwijzingen daarnaar in de media en andere communicatie tegen gaan komen.


Reacties en opmerkingen kun je kwijt bij info@meerriethoven.nl of bij de werkgroep rmta.coppens@gmail.com