Wat is de coöperatie

Wat is de Coöperatie

Coöperatie Meer Riethoven is de (dorps)coöperatie van en voor de inwoners van Riethoven die er voor zorgt dat Riethoven ook in de toekomst een fijne plek is om op te groeien, te leven, wonen, ontmoeten, werken en ondernemen met de daarbij passende voorzieningen en diensten.

De Coöperatie Meer Riethoven is een initiatief van de Kernraad, Zorg in eigen Dorp, De Rietstek, KBO en De Hofstek. Zij werken sinds enkele jaren samen en zijn zich bewust dat de coöperatie nodig is om de krachten te bundelen, samen te werken en initiatieven te ontwikkelen die voor de toekomst nodig zijn. Samen sterker, Voor elkaar, Met elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen. Daarom Meer Riethoven! Dat zie je ook terug in ons logo.

De Coöperatie is op 22 maart 2019, onder de naam Coöperatie Riethoven U.A. opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De statuten zijn verder uitgewerkt in een Coöperatie Reglement waarin het huishoudelijk reglement en het bestuursreglement zijn opgenomen. Het Coöperatie Reglement wordt jaarlijks aangepast en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De Coöperatie is een vereniging met leden die ook onze ambassadeurs zijn en is opgericht op 22 maart 2019. Iedere inwoner kan ambassadeur en lid worden. Iedereen is welkom en hoort er bij. Alle inwoners, jong en oud, die mee willen doen en ook anderen die betrokken zijn bij reeds bestaande initiatieven in Riethoven. Iedereen die wil, kan op zijn of haar manier iets bijdragen aan de coöperatie, als ambassadeur, als lid, als vrijwilliger, als deelnemer, als ondernemer of gewoon om te helpen.

De coöperatie ontwikkelt samen met de inwoners nieuwe initiatieven en verbindt via haar netwerk de inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven op de thema’s die van belang zijn voor een modern, levendig en zelfregelend dorp. We organiseren, ondersteunen, faciliteren en begeleiden de door de leden gewenste voorzieningen en diensten.

Meer Riethoven

Website “Meer Riethoven” is een dorpswebsite van, voor en over het dorp Riethoven. Het is een nieuw informatieplatform voor de inwoners, nieuwkomers, bezoekers, toeristen en andere geïnteresseerden.

Lees nu verder