Math Stultiens verlaat de Kernraad.

Math Stultiens verlaat de Kernraad.

In november treedt Math Stultiens af als voorzitter en zal hij de Kernraad verlaten. Math heeft zeven jaar deel uitgemaakt van de Kernraad en is bijna vanaf zijn toetreding voorzitter geweest. Onder zijn voorzitterschap heeft de Kernraad een prominente plaats in de Riethovense gemeenschap verworven, is ze uitgegroeid tot een gewaardeerd en gerespecteerd adviesorgaan voor het gemeentebestuur en heeft ze via diverse burgerinitiatieven een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van ons dorp. Math heeft bij zijn werkzaamheden voor de Kernraad altijd een open oor en oog gehad voor het welzijn van alle dorpsbewoners. Langs deze weg willen we Math dan ook danken voor zijn inzet in de afgelopen zeven jaren.