Berichten van de Kernraad

Berichten van de Kernraad

Onlangs heeft de Kernraad op de dorpswebsite en in de Houwmouw een artikel geplaatst over vuurwerkoverlast. Het artikel is geschreven voordat het landelijk vuurwerkverbod werd afgekondigd; een belangrijk gedeelte van het artikel is daarmee niet meer van toepassing. Maar evengoed roept de Kernraad de Riethovenaren op om overlast en vernielingen tijdens de jaarwisseling te melden bij gemeente of politie.

In de december-uitgave van de Houwmouw en reeds eerder op de dorpswebsite heeft de Kernraad gemeld te verwachten dat zij in november een keuze zou maken uit de tweeëntwintig door de Riethovenaren ingediende ideeën en het geselecteerde idee als DNA-project voor subsidie zou voordragen bij de gemeente. Gebleken is echter dat het uitwerken van het idee tot een DNA-project met begroting en steunbetuigingen zonder fysiek overleg met alle betrokkenen praktisch niet mogelijk is. De Kernraad heeft de gemeente Bergeijk dan ook gevraagd om uitstel totdat het risico op een Covid19-besmetting tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. De gemeente heeft toegezegd dat het subsidiebedrag ook in 2021 beschikbaar is.

Eind november is de laatste geplande AED-installatie van het Riethovense AED-netwerk geplaatst en aangemeld bij HartslagNu. Daarmee beschikt het dorp nu over een reanimatienetwerk, dat het mogelijk maakt dat bij een hartfalen altijd binnen de cruciale zes minuten een hulpverlener met een AED bij het slachtoffer aanwezig is. In de volgende uitgave van de Houwmouw zullen we een volledig overzicht van alle in het dorp publiek toegankelijke AED’s publiceren.

De deelname van de AED-werkgroep van de Kernraad aan de actie ClubSupport van Rabobank de Kempen heeft een mooi bedrag van € 413,27 opgeleverd ten behoeve van het onderhoud van het AED-netwerk. Langs deze weg willen we iedereen bedanken, die zijn stem op de AED-werkgroep heeft uitgebracht en natuurlijk ook Rabobank de Kempen. Samen houden we RIETHOVEN HARTVEILIG.

Kernraad Riethoven