Buurten door gemeente Bergeijk bijgepraat over verkeersprojecten in Riethoven.

Buurten door gemeente Bergeijk bijgepraat over verkeersprojecten in Riethoven.

Actiegroepen van inwoners van de Hobbel en Walik, de Broekhovenseweg en de Boshovensestraat hebben de afgelopen tijd bij de gemeente Bergeijk om acties gevraagd om de verkeersveiligheid te verbeteren en de overlast vanwege het verkeer te verminderen.

De Kernraad werd daarbij door de drie actiegroepen afzonderlijk gevraagd om te helpen de problemen in hun straten onder de aandacht van de gemeente te brengen en te houden. De Kernraad concludeerde dat de actiegroepen niet op de hoogte waren van elkaars acties en dat het mogelijk beter was om samen op te trekken.

De Kernraad heeft dan ook op 26 juli 2021 een overlegbijeenkomst georganiseerd met deelname van vertegenwoordigers van genoemde straten en van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Tijdens dit overleg bleek dat de deelnemers onvoldoende geïnformeerd waren over de status van de lopende en de voor de naaste toekomst geplande verkeersprojecten.

Vandaar dat de Kernraad op 27 september jongstleden de gemeente Bergeijk heeft uitgenodigd voor een informatieavond in de Rietstek voor vertegenwoordigers van genoemde straten. De Schoolstraat en de Dorpsstraat waren op deze avond eveneens vertegenwoordigd en ook Veilig verkeer Nederland was weer aanwezig.

De presentatie van de gemeente Bergeijk kunt hier inzien.

Voor informatie over wat de diverse gepresenteerde projecten en plannen voor uw straat betekenen kunt u zich wenden tot de vertegenwoordigers, die vanuit uw straat aanwezig waren.

Een belangrijke conclusie van deze avond is dat na de opening van de Grenscorridor N69 verkeersstromen substantieel zullen verschuiven en hoogstwaarschijnlijk tot een aanzienlijke verlichting van de verkeersdruk in Riethoven zal leiden. En verder dat het onverantwoord hard rijden van automobilisten vooral een gedragsprobleem is en slechts beperkt kan worden opgelost door de infrastructuur aan te passen.

Overigens is tijdens deze bijeenkomst niet alleen gesproken over de straten, die vertegenwoordigd waren, maar is bijvoorbeeld nogmaals en met de nodige nadruk gewezen op de onveilige en veel overlast gevende situatie in de Molenstraat.

De verwachting is dat nog voor de komende zomer duidelijk wordt wat de effecten van de nieuwe N69 op het verkeer in Riethoven zijn. De gemeente Bergeijk heeft toegezegd om daarna opnieuw met vertegenwoordigers van Riethovense straten in gesprek te gaan over eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen om de verkeerssituatie te verbeteren.

Kernraad Riethoven.