De Kernraad en de corona-crisis.

De Kernraad en de corona-crisis.

Vanwege het hoge risico op Covid19-besmetting heeft de Kernraad besloten voorlopig alleen indien dringend noodzakelijk fysieke vergaderingen of bijeenkomsten te organiseren of bij te wonen. Helaas zullen daardoor diverse acties van de Kernraad vertraging oplopen.

De werkzaamheden van de werkgroep, die het DorpsVoorzieningenPlan gaat opstellen worden dus helaas opnieuw opgeschort. Wel worden de door de Riethovense organisaties ingevulde vragenlijsten over huidige en toekomstige knelpunten in de dorpsvoorzieningen de komende weken verwerkt en geanalyseerd. De Kernraad heeft met tevredenheid geconstateerd dat bijna alle benaderde Riethovense stichtingen, verenigingen en andere organisaties hieraan hebben meegewerkt.

De Kernraad zal dus ook geen Openbare Jaarvergadering 2020 organiseren. De statuten van Stichting Kernraad Riethoven schrijven echter voor dat Riethovenaren jaarlijks moeten kunnen inspreken op de activiteiten van de Kernraad. De Kernraad bezint zich nog op welke wijze daartoe toch de mogelijkheid gegeven kan worden.

De Kernraad is de aanvraag voor de subsidiëring door de gemeente Bergeijk van een project, dat De Natuurlijke Aard van het dorp versterkt, aan het voorbereiden. Daarvoor is een voorlopige keuze gemaakt uit de tweeëntwintig door dorpsgenoten ingediende DNA-ideeën. Het streven is om de aanvraag medio november in te dienen, maar het daarvoor noodzakelijke overleg wordt ook hier ernstig gehinderd door de corona-crisis.

De Kernraad gaat er van uit dat we er samen in slagen het Covid19-virus spoedig weer onder controle te krijgen. Tot dan hopen we dat alle dorpsgenoten gezond blijven en wensen we de Riethovenaren veel sterkte toe bij het naleven van de overheidsrichtlijnen.

Kernraad Riethoven.