De ‘Oude Schoolweg’ na 99 jaar terug in Riethoven

De ‘Oude Schoolweg’ na 99 jaar terug in Riethoven

Op vrijdag 13 november jongstleden heeft Mathijs Kuijken, wethouder van de gemeente Bergeijk, samen Will van Gerwen, voorzitter van de Kernraad, door de Riethovense vlag weg te halen het straatnaambord ‘Oude Schoolweg’ onthuld.

Deze historische naam is opnieuw toegekend aan de zandweg, die in de volksmond de verlengde Hennepstraat werd genoemd.Over de geschiedenis, die met deze naam verbonden is, kunt u elders op de dorpswebsite lezen in een artikel van de lokale Heemkunde werkgroep.

Reden om juist nu deze zandweg haar oude naam terug te geven is dat op de dag van de onthulling het op de dag af 99 jaar geleden was, dat het schoolgebouw van de basisschool aan de Schoolstraat officieel in gebruik werd genomen.

Volgend jaar bestaat het schoolgebouw dus 100 jaar. Veel inwoners hebben een relatie met dit schoolgebouw omdat zij of hun kinderen daar op school gezeten hebben. De Kernraad wil met deze  herbenaming aandacht voor vragen voor dit jubileum.Inmiddels heeft het onderwijzend personeel van de basisschool en een groep inwoners een start gemaakt voor de viering van dit eeuwfeest.

Kernraad Riethoven.