Dien uw DNA-ideeën alsnog in!

Dien uw DNA-ideeën alsnog in!

Na de oproep in de vorige Houwmouw heeft de Kernraad tot nu toe vijftien ideeën van dorpsgenoten ontvangen voor projecten om het De Natuurlijke Aard van Riethoven te versterken. Langs deze weg willen we de inzenders daarvoor hartelijk bedanken.

De gemeente Bergeijk heeft de dorpsraden gevraagd om de ideeën te toetsen aan de voorwaarden en een volgorde in de haalbaarheid aan te brengen. Vervolgens hadden de dorpsraden tot vóór de zomermaanden de tijd om de geselecteerde ideeën in te dienen. Omdat onder de strikte corona maatregelen overleg over de DNA-ideeën op zijn zachtst gezegd moeizaam is, heeft de gemeente de dorpsraden daarvoor nu tot na de zomermaanden de tijd gegeven.

Mogelijk hebben een aantal Riethovenaren door alle stress vanwege het coronavirus geen kans gezien een hun idee uit te werken en in te dienen. Of hebben andere dorpsgenoten door alles wat in onze dorpsgemeenschap in deze corona tijd gebeurt juist inspiratie voor een initiatief opgedaan.

Nu er meer tijd is, wil de Kernraad ook deze voorstellen om het DNA van Riethoven te versterken graag van u ontvangen. Vandaar dat u tot 1 juli aanstaande uw DNA-idee via kernraad.riethoven@gmail.com kunt indienen.

Meerriethoven

Ter herinnering: Om een financiële ondersteuning van maximaal € 8.333 te krijgen, moet het initiatief aansluiten bij het DNA van de kern, de kern versterken, bijdragen aan de leefbaarheid en de gemeenschapszin en breed gedragen worden.

Kernraad Riethoven