Geen Openbare Jaarvergadering, wel een Jaarverslag.

Geen Openbare Jaarvergadering, wel een Jaarverslag.

In november organiseert de Kernraad normaalgesproken haar jaarlijkse Openbare Jaarvergadering. Tijdens deze vergadering presenteert de Kernraad haar prestaties van het afgelopen jaar en haar voornemens voor het komende jaar. De inwoners van Riethoven kunnen tijdens deze jaarvergadering reageren op het gepresenteerde en eventueel de aandacht van de Kernraad vragen voor nieuwe onderwerpen.

De corona-crisis heeft de organisatie van een Openbare Jaarvergadering in 2020 onmogelijk gemaakt en het lijkt op dit moment niet mogelijk en, belangrijker nog, onverstandig om op afzienbare termijn een openbare vergadering te organiseren. Om toch de dorpsgenoten te informeren over haar activiteiten en de gelegenheid te geven daarop te reageren publiceert de Kernraad een Jaarverslag 2020 in de Houwmouw en via de dorpswebsite.

U vindt het Jaarverslag 2020 van de Kernraad via onderstaande button.

Als u op- of aanmerkingen hebt bij dit verslag, of bijvoorbeeld vindt dat de Kernraad aan een bepaald onderwerp meer aandacht moet besteden, dan kunt u dat doorgeven via kernraad.riethoven@gmail.com. Het voornemen is om de resultaten van deze ‘digitale jaarvergadering’ in een notitie vast te leggen en te publiceren.

Kernraad Riethoven.