Herhalingscursus reanimatie/AED

Herhalingscursus reanimatie/AED

Opgeven kan nog tot 25 maart a.s. middels het doorgeven van uw naam en adres via mail aan Kernraad.Riethoven@gmail.com

Zaterdag 30 Maart 2024, aanvang 10.00 uur met een doorlooptijd van 2 uur (max 12 personen) in gemeenschapshuis “De Rietstek” te Riethoven.

De cursus wordt gegeven volgens richtlijnen NRR en de kosten van deelname zijn euro 25,– per persoon. Deelnemers ontvangen na afloop het NRR certificaat, dat weer 2 jaar geldig is.

Wij verzoeken u het bedrag voor deelname voor 25 Maart a.s. over te maken op rek.nr. NL40RABO0157712702 t.n.v. Stg. Kernraad Riethoven o.v.v. reanimatiecursus, waarna uw inschrijving definitief is.