Jaarvergadering van de Kernraad, maandag 18 november in de Hofstek.

Jaarvergadering van de Kernraad, maandag 18 november in de Hofstek.

De Stichting Kernraad Riethoven nodigt alle inwoners van Riethoven van harte uit voor haar Openbare Jaarvergadering op maandag 18 november 2019 in de Hofstek. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt uiterlijk om 22.00 uur afgesloten.

Voor de pauze zullen we het startsein geven voor het onderzoek naar de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven. Dit onderzoek moet er onder andere voor zorgen, dat in de toekomst:

– onze kinderen in ons dorp naar school kunnen blijven gaan;

– we in ons dorp kunnen blijven sporten, zingen, muziek maken en toneel spelen;

– we zorg voor jong en oud om de hoek hebben;

– het kerkgebouw voor de Riethovense gemeenschap behouden blijft.

Goede gemeenschapsvoorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid van ons dorp en voor het welzijn van de inwoners. Uit een knelpunteninventarisatie van de Kernraad is gebleken, dat een onderzoek naar de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven gewenst is. De gemeente Bergeijk deelt deze conclusie en ondersteunt het onderzoek. De opzet is dat het onderzoek uitgevoerd wordt door een werkgroep met betrokkenheid van alle Riethovense organisaties en verenigingen. We roepen dan ook hun besturen op om aan de start van dit onderzoek deel te nemen.

Will van Gerwen, beoogd voorzitter van de werkgroep, zal aangeven op welke wijze dit onderzoek onder leiding van de Kernraad met betrokkenheid van de Riethovense organisaties en verenigingen en met ondersteuning van de gemeente Bergeijk wordt vormgegeven. Stef Luijten, wethouder van de gemeente Bergeijk, zal toelichten hoe dit burgerinitiatief past in het kernenbeleid van de gemeente en ingaan op enkele belangrijke ontwikkelingen, die medebepalend zijn voor de uitkomst van het onderzoek.

Na de pauze willen wij u informeren over de activiteiten van de Kernraad in het afgelopen jaar en onze plannen voor de nabije toekomst. En natuurlijk zal er ruimte zijn om onderwerpen, die volgens u van belang zijn voor de leefbaarheid van ons dorp, met de Kernraad en de aanwezige dorpsgenoten te bespreken.

Tijdens de jaarvergadering zal ook het (voorlopige) resultaat van de donatieactie voor het reanimatienetwerk in Riethoven bekend gemaakt worden. Heeft de donatieactie voldoende opgeleverd om in Riethoven een volledig dekkend AED-netwerk in te richten?