Openbare Jaarvergadering Kernraad 2019.

Openbare Jaarvergadering Kernraad 2019.

De Openbare Jaarvergadering 2019 van de Stichting Kernraad Riethoven op 18 november jongstleden in de Hofstek werd bijgewoond door ongeveer 60 belangstellenden. Hoogtepunten in deze vergadering waren:

– de start van een onderzoek naar de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven met een ‘dorpsvoorzieningenplan’ als beoogd resultaat;

-de bekendmaking van het voorlopige resultaat van de donatie-actie oor het inrichten van een lokaal duurzaam dekkend reanimatienetwerk;

– het aftreden van Math Stultiens als voorzitter van de Kernraad en de presentatie van Will van Gerwen als zijn opvolger.

Kort samengevat heeft de Kernraad tijdens de jaarvergadering laten zien, dat ze samen met de dorpsgenoten ons mooie dorp wil presenteren (Pronkwandelingen), hartveilig (AED-actie), fietsvriendelijker (Fietspaden) en biodiverser (ErvenPlus) wil maken en wil voorbereiden op de toekomst (Dorpsvoorzieningenplan).

Via de links vindt u het verslag van de jaarvergadering en de presentatie, die tijdens de bijeenkomst is gebruikt. Voor degenen onder u die de presentatie willen printen is een hand-out beschikbaar.

Kernraad Riethoven.