Oproep voor nieuwe leden voor de AED-werkgroep.

Oproep voor nieuwe leden voor de AED-werkgroep.

Dankzij de inzet van de gehele Riethovense gemeenschap heeft ons dorp een volledig dekkend 6-minuten-netwerk.

Doordat er in Riethoven meer dan twintig AED’s zijn aangemeld bij het landelijk reanimatienetwerk HartslagNu kan er op elke plek in ons dorp na een 112-melding binnen de cruciale zes minuten een Burgerhulpverlener met een AED aanwezig zijn.

Het lokale reanimatienetwerk wordt beheerd door de AED-werkgroep. Deze heeft zelf dertien AED’s in beheer en zorgt er daarnaast voor dat er voldoende Burgerhulpverleners in Riethoven aanwezig zijn. Om haar werkzaamheden beter te kunnen verdelen zoekt de AED-werkgroep een aantal nieuwe leden.

De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit:

– minimaal twee keer per jaar uitvoeren van een inspectieronde van het AED-netwerk;

– eventueel installeren van nieuwe AED’s;

– zorgen dat na een inzet een AED-installatie weer gebruiksklaar wordt gemaakt;

– bijhouden van het aantal reanimaties en het aantal keren dat de AED’s worden ingezet;

– zorgen voor voldoende opgeleide Burgerhulpverleners in het dorp;

– geven van voorlichting aan bijvoorbeeld ondernemers, die een AED willen plaatsen;

– beheren van het AED-budget voor onderhoud en eventuele aanschaf van AED’s;

– zorgen voor voldoende middelen via sponsoring en fondsenwerving.

Door een goede taakverdeling en met voldoende werkgroepsleden valt het tijdbeslag erg mee. De leden van de werkgroep kunnen de werkzaamheden grotendeels zelfstandig uitvoeren. Zo is slechts een viertal vergaderingen van de volledige AED-werkgroep per jaar voldoende gebleken.

Dus als u iets heel concreets wil betekenen voor de Riethovens gemeenschap zonder al te veel te hoeven vergaderen, meldt u dan aan via kernraad.riethoven@gmail.com als lid van de AED-werkgroep!

AED-werkgroep Kernraad.