Reanimatiecursussen in de Hofstek.

Reanimatiecursussen in de Hofstek.

De Kernraad heeft de Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost Brabant (SRO-ZOB) bereid gevonden om reanimatiecursussen Basic Life Support (BLS), inclusief het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED), te verzorgen in de Hofstek in Riethoven.

Bij de cursussen van SRO-ZOB krijgen alle cursisten een reanimatiepop om mee te oefenen; de groepsgrootte voor een cursus is mede daardoor beperkt tot maximaal zes personen. De trainingen worden gegeven overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en alle instructeurs zijn NRR-gecertificeerd. SRO-ZOB is een reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.

Een cursus duurt een avond, steeds van 19.00 tot 22.00 uur. De herhalingscursussen in de Hofstek vinden plaats op de avonden van maandag 13 en dinsdag 14 september, en de maandagen 4 en 11 oktober. Op de avonden van de dinsdagen 12 en 19 oktober kunt u een basiscursus volgen.

Mocht het aantal inschrijvingen groter zijn dan het aantal nu beschikbare plaatsen, dan worden eventueel extra cursusavonden gepland. Dus ook als u een cursus wilt volgen, maar op de genoemde avonden verhinderd bent, kunt u zich nu opgeven. Geadviseerd wordt om jaarlijks een herhalingsles te volgen om de vaardigheden en kennis op peil te houden.

U kunt zich per e-mail inschrijven bij SRO-ZOB via info@reanimatieonderwijszob.nl. Bij de inschrijving dient u uw naam, uw geboortedatum, adres en telefoonnummer te vermelden en aan te geven of u een basis – of herhalingscursus wenst te volgen en welke cursusdatums uw voorkeur hebben. U kunt zich ook inschrijven via het aanmeldformulier op de website van SRO-ZOB. U dient in beide gevallen aan te geven dat u de cursus in de Hofstek in Riethoven wenst te volgen. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging van de inschrijving voor de cursusavond en een factuur. De factuur moet vooraf worden voldaan.

De kosten van zowel een basiscursus als een herhalingscursus BLS met AED bedragen € 45,00 per deelnemer. U ontvangt na afloop van de cursus het lesboek “Basale reanimatie inclusief AED” en een officieel NRR-diploma. Mocht u al in het bezit zijn van het lesboek en een NRR-diploma, dan kunt u dat bij de aanmelding vermelden.

Indien u onverhoopt verhinderd bent deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich hebt aangemeld dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan SRO-ZOB. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om de cursus op een andere datum te volgen. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Met een aanvullende zorgverzekering vergoeden diverse zorgverzekeraars het gehele of een gedeelte van het cursusgeld.

Ons dorp heeft inmiddels dank zij de gulle bijdragen van de Riethovense gemeenschap een volledig dekkend AED-netwerk. Om daar echt een duurzaam 6-minutennetwerk van te maken moeten zich zoveel mogelijk opgeleide Burgerhulpverleners uit het dorp bij HartslagNu aanmelden. Het harde gedeelte is met uw bijdrage gerealiseerd, we vragen nu om uw persoonlijke bijdrage aan het zachte gedeelte van het netwerk. Samen maken we Riethoven hartveilig!

AED-werkgroep Kernraad Riethoven.