Reanimatienetwerk en AED’s in Riethoven.

Reanimatienetwerk en AED’s in Riethoven.

De AED-werkgroep van de Kernraad is gestart met de voorbereiding om in de komende maanden een tiental AED’s in een buitenkast te installeren. Samen met de reeds aanwezige AED’s vormen deze uiteindelijk een netwerk van in totaal zestien AED’s, die via HartslagNu continu beschikbaar zijn. Alle Riethovenaren kunnen dan in principe bij een hartstilstand binnen de cruciale 6 minuten gereanimeerd worden. U kunt nog steeds bijdragen aan de realisatie van het dekkend duurzaam reanimatienetwerk in Riethoven door een bedrag over te maken naar NL 40 RABO 0157 7127 02 t.n.v. Stichting Kernraad Riethoven onder vermelding van ‘Bijdrage AED-netwerk’. Het bedrag wat eventueel overblijft na de aanschaf en installatie van de AED’s zal worden gebruikt voor het toekomstige onderhoud, met name de periodieke vervanging van de elektroden en de batterijen.

Voor een functionerend levensreddend reanimatienetwerk zijn naast de AED’s voldoende inwoners nodig, die kunnen reanimeren en zich bij HartslagNu hebben aangemeld als Burgerhulpverlener. Momenteel heeft Riethoven zo’n zeventig Burgerhulpverleners, maar gezien de uitgestrektheid van het dorp mogen dat er best nog een aantal meer zijn. De AED-werkgroep is dan ook verheugd dat de reanimatiecursussen in de Hofstek dit voorjaar zijn volgeboekt. Het voornemen is om, bij voldoende belangstelling, ook na de zomer (herhalings-) cursussen in Riethoven te organiseren. U kunt zich daarvoor nu al aanmelden via een e-mail aan: reanimatieaed@upcmail.nl of telefonisch op: 0497-573751. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging.