Riethovenaren dienen 22 DNA-ideeën in.

Riethovenaren dienen 22 DNA-ideeën in.

De gemeente Bergeijk stelt per kern € 8.333 beschikbaar voor een project, dat De Natuurlijke Aard (DNA) van de kern versterkt. Aan de dorpsraden is gevraagd om deze DNA-projecten in te dienen. De Kernraad heeft inwoners gevraagd om daarvoor ideeën bij ons in te dienen. Onze oproep heeft geleid tot maar liefst tweeëntwintig (22!) ingediende ideeën.

De ideeën zijn zeer divers en gaan van het faciliteren van dorpsfeesten tot de ondersteuning van leefbaarheidsacties en van de aanschaf van verkeersmeubilair tot de inrichting van de publieke ruimte.
Sommige ideeën zijn meer gericht op wandelaars of fietsers, op buurten of verenigingen, op jongeren, gezinnen of ouderen. Een overzicht van alle ingediende ideeën vindt u via deze link.

De Kernraad gaat nu allereerst na welke ideeën nu al onderdeel zijn van het bestaande beleid of van een lopend programma van de gemeente Bergeijk, of daarin zouden kunnen worden opgenomen. Te denken valt aan het beleid op het gebied van Bewegen, Ontmoeten en Spelen, het verkeersbeleid, het Platteland Ontwikkelings Programma of het Klimaatbomenprogramma.

Daarna worden de ideeën beoordeeld op de aansluiting bij het De Natuurlijke Aard van Riethoven en hun bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp en aan de gemeenschapszin. Ook gaat de Kernraad na of het idee met de DNA-bijdrage van de gemeente wel te realiseren is. Om uiteindelijk tot een definitieve selectie te komen zullen eventueel ook aspecten zoals duurzaamheid, zelfvoorzienendheid en toeristische aantrekkelijkheid in de beoordeling worden betrokken.

Van één idee, of van een beperkt aantal ideeën, zal een projectvoorstel gemaakt worden met een begroting, indien mogelijk op basis van offertes, met een globale planning van de uitvoering en met een lijst van ondersteunende organisaties en personen.

De inzenders worden op de hoogte gebracht van de beoordeling van hun idee en natuurlijk wordt de inzender betrokken bij de eventuele uitwerking van zijn idee tot een projectvoorstel.

Vanwege de coronacrisis is de inzendtermijn voor DNA-projectvoorstellen door de gemeente Bergeijk verlengd. De Kernraad heeft het voornemen vóór 1 november aanstaande haar DNA-voorstel(len) in te sturen.

Kernraad Riethoven.